Pozvánka spoluvlastníků bytových a nebytových prostor - 23.11.2017

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Polská 2269, jakožto společný zástupce spoluvlastníků zve SPOLUVLASTNÍKY bytových a nebytových prostor č. 3,4,5,10,11,26,52 na jednání, které se bude konat ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 18,15hodin v zasedací místnosti v 6.patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Program:

1. informace o pronájmech
2. peněžní prostředky-viz. příloha č.2 k pozvánce na shromáždění vlastníků
3. různé
4. závěr

V Praze dne: 1.11.2017
Za výbor SVJ
Ing. V. Stuchlý v.r., I.Voldánová v.r., L. Kolková v.r.

Jdi zpět