Pozvánka spoluvlastníků bytových a nebytových prostor - 07.11.2018

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Polská 2269, jakožto společný zástupce spoluvlastníků zve SPOLUVLASTNÍKY bytových a nebytových prostor č. 3,4,5,10,11,26,52 na jednání, které se bude konat ve čtvrtek 7. 11. 2018 od 18,15 hodin v zasedací místnosti v 6.patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Program:

  1. informace o pronájmech
  2. peněžní prostředky - uvedeno na pozvánce
  3. platba daně z nemovitosti
  4. různé
  5. závěr

V Praze dne:17.10.2018

Za výbor SVJ

Ing. V. Stuchlý v.r.,  I.Voldánová v.r., L. Kolková v.r.

Peněžní prostředky:

Stav účtu k 30.9.2018 : 464.382,94 Kč

Výnos 2017- nájemné bytových a nebytových prostor  : 560.633,- Kč

Náklady 2017: 97.757,06 = 462.875,94

K rozdělení mezi spoluvlastníky: 462.875,94 Kč

(zaokrouhlení - 0,94)

Vypracovala správní spol. IKON

Jdi zpět