Pozvánka na shromáždění vlastníků - 23.11.2017

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem Polská 2269, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
svolává shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Polská 2269, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.11.2017 od 18,30 hodin v 6. patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Program :
1. zahájení - volba zapisovatele
2. informace pro vlastníky související s prodejem garáží Družstva Krov - JUDr. Palkoska
3. schválení účetní závěrky roku 2016
4. informování o stavu financí k 30.9.2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
5. informace k provedeným opravám domu - rekonstrukce chodby, oprava vlhkosti v bytě č.8, oprava zasíťování světlíků
6. návrh na opravu vlhkého soklu domu u bytu č.8 - kalkulace vnější opravy
7. návrh na výměnu komunikačního panelu (zvonky) - kalkulace
8. návrh na instalaci kamerového systému - kalkulace
9. informace pro vlastníky - Mgr. Švábová
10. různé
11. závěr

Přílohy:
1. účetní závěrka roku 2016 (těm, kdo dostávají pozvánky do poštovní schránky k dispozici k nahlédnutí před shromážděním od 17,45hod.)
2. peněžní prostředky k 30.9.2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
3. kalkulace komunikační panel
4. kalkulace kamery
5. kalkulace oprava soklu domu


za výbor SVJ ing. Václav Stuchlý , v.r. předseda výboru SVJ Ivana Voldánová, v.r. místopředsedkyně SVJ
Praha 1.11. 2017

V případě nemožnosti osobní účasti máte právo nechat se zastoupit na shromáždění a při hlasování zástupcem. Zástupci udělte plnou moc dle čl. 6 odst. 1 písm. h) Stanov (zmocnění).

Jdi zpět