Pozvánka na shromáždění vlastníků - 20.10.2016

Vážení vlastníci,

vyzýváme Vás k účasti na shromáždění vlastníků dne 20.10.2016.

Vaše účast je nutná, abychom schválili stanovy zpracované po připomínkách Mgr.Švábovou.

Po schválení nových stanov bude již možné užívat Plné moci k zastupování na shromážděních.

V připadě neschválení nových stanov do konce roku 2016 hrozí SVJ pokuta a výbor nemůže nést za tuto situaci odpovědnost.

Rozpočet na rok 2017 je pouze předběžný vzhledem ke změně účetní a správní společnosti k 1.10.2016 . Dále ještě nejsou k dispozici všechny potřebné částky. Upřesnění rozpočtu dohodneme na shromáždění.

Jdi zpět