Úvodní stránka SV Polská 2269

Uveřejnění zápisu ze shromáždění z 07.11.2018

Na stránkách byl uveřejněn zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Polská 2269 a ze schůze spoluvlastníků Polská 2269 ze dne 07. 11. 2018. Zápisy najdete ke stažení v sekci Zápisy po přihlášení.

Čti více ...

Pozvánka spoluvlastníků bytových a nebytových prostor - 07.11.2018

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Polská 2269, jakožto společný zástupce spoluvlastníků zve SPOLUVLASTNÍKY bytových a nebytových prostor č. 3,4,5,10,11,26,52 na jednání, které se bude konat ve čtvrtek 7. 11. 2018 od 18,15 hodin v zasedací místnosti v 6.patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Čti více ...

Pozvánka na shromáždění vlastníků - 07.11.2018

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem Polská 2269, 120 00 Praha 2 – Vinohrady svolává shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Polská 2269, které se bude konat ve čtvrtek dne 7.11.2018 od 18,30 hodin v 6. patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Čti více ...

Uveřejnění zápisu ze shromáždění z 23.11.2017

Na stránkách byl uveřejněn zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Polská 2269 a ze schůze spoluvlastníků Polská 2269 ze dne 23. 11. 2017. Zápisy najdete ke stažení v sekci Zápisy po přihlášení.

Čti více ...

Pozvánka na shromáždění vlastníků - 23.11.2017

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem Polská 2269, 120 00 Praha 2 – Vinohrady svolává
shromáždění vlastníků Společenství vlastníků Polská 2269, které se bude konat ve čtvrtek dne 23.11.2017 od 18,30 hodin v 6. patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Čti více ...

Pozvánka spoluvlastníků bytových a nebytových prostor - 23.11.2017

Výbor Společenství vlastníků jednotek Polská 2269, IČO: 26496585, sídlem 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Polská 2269, jakožto společný zástupce spoluvlastníků zve SPOLUVLASTNÍKY bytových a nebytových prostor č. 3,4,5,10,11,26,52 na jednání, které se bude konat ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 18,15hodin v zasedací místnosti v 6.patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Čti více ...

Uveřejnění stanov platných od 20.10.2016

Na stránkách byly uveřejněn stanovy platné od 20. 10. 2016. Stanovy najdete ke stažení v sekci Stanovy po přihlášení.

Čti více ...

Uveřejnění zápisu ze shromáždění z 20.10.2016

Na stránkách byl uveřejněn zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Polská 2269 ze dne 20. 10. 2016. Zápis najdete ke stažení v sekci Zápisy po přihlášení.

Čti více ...

Pozvánka na shromáždění vlastníků - 20.10.2016

Vážení vlastníci, vyzýváme Vás k účasti na shromáždění vlastníků dne 20.10.2016. Vaše účast je nutná, abychom schválili stanovy zpracované po připomínkách Mgr.Švábovou. Po schválení nových stanov bude již možné užívat Plné moci k zastupování na shromážděních. V připadě neschválení nových stanov do konce roku 2016 hrozí SVJ pokuta a výbor nemůže nést za tuto situaci odpovědnost. Rozpočet na rok 2017 je pouze předběžný vzhledem ke změně účetní a správní společnosti k 1.10.2016 . Dále ještě nejsou k dispozici všechny potřebné částky. Upřesnění rozpočtu dohodneme na shromáždění.

Čti více ...

Pozvánka spoluvlastníků bytových a nebytových prostor - 20.10.2016

Výbor SVJ zvolený společný zástupce vlastníků zve SPOLUVLASTNÍKY bytových a nebytových prostor na jednání, které se bude konat ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 18,15 hodin v zasedací místnosti v 6.patře domu čp. 2269, Polská ul., Praha 2.

Čti více ...